Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geometrické práce a kartografické služby 137, 141
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2012 12.06.2012 09:00
Geometrické práce a kartografické služby 144
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2012 12.06.2012 09:00
Geometrické práce a kartografické služby 145, 149
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2012 12.06.2012 09:00
Zpracování znaleckých posudků o úřední a obvyklé ceně nemovitostí spravovaných Lesním závodem Konopiště
VZ malého rozsahu Zadávání 29.05.2012
Obnova alejí v EVL Slavická obora
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2012 30.05.2012 10:00
Zalesnění zemědělských půd na LS Lanškroun
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2012 30.05.2012 12:00
Školkování v horských školkách (nad 650 m n.m.).
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2012 12.04.2012 14:00
Pěstování sazenic v 8 lesních školkách na LS Buchlovice.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2012 12.04.2012 12:00
Těžební činnosti - těžba motorovou pilou (rámcová smlouva) - LZ Boubín
podlimitní Zadáno 16.11.2011 02.12.2011 12:00
Pěstební činnosti – pěstební služby (rámcová smlouva) – LZ Dobříš 2012
podlimitní Zadáno 01.11.2011 24.11.2011 14:00
Těžební činnosti - Přibližování dříví potahy 2012 (rámcová smlouva) - LZ Kladská
podlimitní Zadáno 28.10.2011 25.11.2011 12:00
Těžební činnosti - přibližování dříví traktory 2012 (rámcová smlouva) - LZ Kladská
podlimitní Zadáno 28.10.2011 25.11.2011 12:00
Dodávky pneumatik a pneuservisní služby
nadlimitní Zadáno 13.04.2011 24.05.2011 13:00
Malý nákupní systém - Dodávky jehličnaté tyčoviny pro Lesní závod Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadávání 30.03.2011
Dodávky zemědělských plodin pro LS Frýdlant v Čechách
VZ malého rozsahu Zadávání 12.02.2011
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016