Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 63 - Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín revír Maxičky 1
nadlimitní Zadáno 25.09.2020 06.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, LS Ledeč n.S., revír Pavlíkov
nadlimitní Zadáno 24.09.2020 05.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Křivoklát
nadlimitní Zadáno 24.09.2020 05.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 72 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Křivoklát
nadlimitní Zadáno 24.09.2020 05.10.2020 08:00
Oprava 2 LC na revíru 4 na LS Kraslice
VZ malého rozsahu Zadávání 24.09.2020 05.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 340 - Přeprava dříví na KŘ Teplice (OŘ Severní Čechy
nadlimitní Zadáno 23.09.2020 05.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií - LS Frýdek – Místek, Řeka, Odnoha
nadlimitní Zadáno 22.09.2020 05.10.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 44 – Výroba dříví na OM lanovkovou technologií - LS Frýdek – Místek, revír Řeka, Malinka
nadlimitní Zadáno 22.09.2020 05.10.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 71-Těžba dříví LZ Židlochovice, polesí Valtice 4
nadlimitní Zadáno 22.09.2020 02.10.2020 09:00
Těchonínský potok - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Žďárecký potok 0,200 - 0,560
VZ malého rozsahu Zadávání 22.09.2020 05.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 91 v kategorii č. 8 - Mechanizovaný úklid klestu na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 21.09.2020 01.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 90 v kategorii č. 8 - Podzimní zalesnění a související práce na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 21.09.2020 01.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 16 - Výroba dříví komplexní četou-LS Náměšť-revír Osová
nadlimitní Zadáno 21.09.2020 02.10.2020 08:00
Nešůrka v Doubravici, Klemovský potok v Klemově
VZ malého rozsahu Zadávání 21.09.2020 05.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016