Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Petráčovský potok - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 24.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 59 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – 500 m3 NT II. na LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 81 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid klestu na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 32 v kategorii 2 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví harvestorová na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 23 v kategorii 8 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň, LS Přeštice - revíry 1,2,3,4,5,6
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č.53 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revír Radany
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 317 - Přeprava dříví na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 66 - Výroba dříví kombinací technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zátoň / ochrana lesa proti kůrovcům
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 09:00
Dodávka a implementace aplikace pro tvorbu žádostí o příspěvky na lesnické hospodaření a na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 11.08.2020 14:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 76 - Přibližování dříví potahem - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 4
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 32 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / nahodilá těžba 5
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 80 v kategorii 8 - Chemická asanace kůrovcového dříví - revír Blatná
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 13.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016