Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 39 – Vypěstování krytokořenného sadebního materiálu JDO – LS Svitavy
VZ malého rozsahu Zadávání 14.09.2020 29.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Včelná / prořezávka 2
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 7 - Výroba dříví harvestorovou technologií na revírech Studený vrch a Všemily
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 11:00
Výzva k podání nabídek č. 34 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Rumburk - revíry Studený vrch a Všemily
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 11:00
Výzva k podání nabídek č. 55 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Vacíkov - vyvážení klestu s následným seštěpkováním 1
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 55 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Černíny č. 7
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 3 - DNS_obnova lesa revír Rožnov
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 25.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 72 - Přibližování dříví traktorem - LZ Boubín / Prachatice / nahodilá+úmyslná těžba 1
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice/ nahodilá+úmyslná těžba 3
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice/ nahodilá+úmyslná těžba 2
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 338 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Ještěd
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 16.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 51 - 410 Výroba dříví lanovkovou technologií na LS Klášterec - NT 3500 m3 na revírech Místo, Hradiště, Perštejn, Peklo
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 337 - Přeprava dříví na LS Nové Hrady III
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 69 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 335 - Přeprava dříví na - LS Třeboň III
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016