Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 10 - 110 Výroba dříví harvestorovou technologií – 1 250 m3 NT na LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 86 v kategorii 8 - Pěstební činnost na středisku Loučovice
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 87 v kategorii 8 - PČ na středisku Loučovice - úklid klestu
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 8 - PČ na středisku Loučovice - prořezávky
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 63 v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, středisko Loučovice UKT 350
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 64 v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, středisko Loučovice UKT 450
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
- Bourárna zvěřiny Zájezek
VZ malého rozsahu Zadávání 10.09.2020
PPO Markovický potok
podlimitní Zadávání 10.09.2020 20.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 172 v kategorii 5 - 558 LS Telč, Zlatomlýn - DNS úklid klestu shrnovačem + ručně
nadlimitní Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 30-Výroba dříví komplexní četou LZ Židlochovice, polesí Lovčice 1
nadlimitní Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 30-Výroba dříví komplexní četou LZ Židlochovice, polesí Bílý Vlk, l.ú. Bučovice-Nevojice 1
nadlimitní Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 09:00
Čertovka Podhořany - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 22.09.2020 10:00
LC Vojenská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 10:00
Lesní potok, ř.km 0,070 - 0,640, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 10:00
Opravy LC revír Spálené
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 21.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016