Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 46 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou - LS Děčín revír Dobrná 5
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 24.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 63 - Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín, revír Srbská Kamenice
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 24.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 47 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Rozkoš
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 24.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 30 v kategorii 21 - 206 Výroba dříví komplexní četou, KŘ Karlovy Vary, LS Františkovy Lázně, revír Žďár
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 23.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 76 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek 9
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 24.11.2020 08:00
BP LP Kyjovky, k.ú. Koryčany - kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2020 24.11.2020 08:00
BP Radiměřský p., k.ú. Radiměř
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2020 24.11.2020 08:00
BP Zavadilka, k.ú. Dolní Smržov, Skrchov, náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2020 24.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 16 - DNS 201 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Brno - LS Bučovice - Pavlovsko
nadlimitní Zadáno 12.11.2020 26.11.2020 08:00
VN Špice
VZ malého rozsahu Zadávání 12.11.2020 25.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 16 - LZ Kladská (podzimní práce ve školkách)
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 23.11.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 35 - Těžba, přibližování nebo manipulace, LS Ledeč n.S., revír Pavlíkov
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 23.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 93 v kategorii 4 - Pěstební činnost včetně zalesnění na LS Černá Hora, revír y Bedřichov, Boskovice, Kuničky, Holštejn, Senetářov
nadlimitní Zadáno 11.11.2020 24.11.2020 08:00
Libchyňský potok-přehrážka ř.km 1,135 rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2020 24.11.2020 10:00
Třeslice ř.km 1,900 - 2,920
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2020 24.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016