Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nešůrka v Doubravici, Klemovský potok v Klemově
VZ malého rozsahu Zadávání 21.09.2020 05.10.2020 10:00
TZ na LC revíry Šarovy a Malenovice
VZ malého rozsahu Zadávání 21.09.2020 02.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Česká Lípa SÚJ Cvikov X/2020 - IV/2021
nadlimitní Zadáno 18.09.2020 30.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 36 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Rozkoš
nadlimitní Zadáno 18.09.2020 30.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 89 v kategorii č. 8 - Dočišťování ploch po těžbě mechanizovaně na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 18.09.2020 28.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Prachatice / nahodilá + úmyslná těžba 1
nadlimitní Zadáno 18.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 36 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Kleť / nahodilá+úmyslná těžba 2
nadlimitní Zadáno 18.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 65 v kategorii 6 - Úklid klestu na LS Hořice, revír Pustá Proseč
nadlimitní Zadáno 18.09.2020 01.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 71 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – 1 890 m3 NT na LS Litvínov
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 51 - 410 Výroba dříví na OM lanovkovou technologií na LS Litvínov - NT VII.
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 15 - LZ Boubín / odkorňování nastojato 3
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 28.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 79-Přibližování dříví potahem LZ Židlochovice, polesí Židlochovice, l.ú. Kobylí
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 29.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 74 - Přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště, polesí Višnová
nadlimitní Zadáno 17.09.2020 29.09.2020 08:00
HB Od Vlčích jam - Kryštofovo údolí
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 29.09.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadávání 17.09.2020 29.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016