Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 324 - Přeprava dříví - LHC Nasavrky, LS Nasavrky
nadlimitní Zadáno 10.08.2020 24.08.2020 09:00
Libochůvka v k.ú. Dolní Loučky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 21.08.2020 10:00
LP Lysického - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 21.08.2020 10:00
Pivoňka ř.km 4,530 – 4,700
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 21.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 7 - LS Rumburk výroba dříví harvestorovou technologií + odvoz kůrovcového dříví z OM na ES
nadlimitní Zadáno 07.08.2020 18.08.2020 11:00
Výzva č. 27 - Dodávky obilovin pro LZ Židlochovice
nadlimitní Zadáno 07.08.2020 19.08.2020 10:00
Bahenní rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 20.08.2020 10:00
LC Orlovská silnička
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 19.08.2020 10:00
SN Kameňák
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 19.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 27 - Dodávky obilovin pro LZ Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 19.08.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 41 v kategorii 11 - Pěstební činnosti - na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 06.08.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 8 v kategorii 64 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Plzeň, LS Klatovy - LHC Nepomuk
nadlimitní Zadáno 06.08.2020 18.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 37 – napěstování krytokořenného sadebního materiálu DG – LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 06.08.2020 21.08.2020 00:00
Výzva k podání nabídek č. 45 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Bohdaneč č. 12
nadlimitní Zadáno 06.08.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 322 - Přeprava dříví v rámci LZ Konopiště
nadlimitní Zadáno 06.08.2020 17.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016