Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 66 - Výroba dříví kombinací technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zátoň / ochrana lesa proti kůrovcům
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 17.08.2020 09:00
Dodávka a implementace aplikace pro tvorbu žádostí o příspěvky na lesnické hospodaření a na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 11.08.2020 14:00
Výzva k podání nabídek č. 32 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / nahodilá těžba 5
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 80 v kategorii 8 - Chemická asanace kůrovcového dříví - revír Blatná
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 13.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 52 v kategorii 23 - Výroba dříví na OM komplexní četou na SÚJ Železná Ruda - revír 1 Můstek
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 165 v kategorii 5-551 LS Telč,-DNS stavba oplocenek
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 46 v kategorii 14 – Pěstební činnosti na LZ Konopiště - Shrnování klestu - polesí Vlašim č. II
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 45 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště -sběr semen lesních dřevin
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 08:00
Obnova dřevin přirozené druhové skladby na revíru Vracov v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 10:00
Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 03.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 15 - Chemická asanace dřeva na LZ Boubín, polesí Český Krumlov 2
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 309 - Vagónování dříví na LS Znojmo
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 63 - LS Frýdlant výroba dříví kombinací technologií
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 11:00
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 21 a 22
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016