Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 23 Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Horšovský Týn, revír Valtířov, hřebeny
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 20 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Sklené
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 11.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 58 - Výroba dříví na OM kombinací technologií, Lesní správa Třeboň
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 29 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - Chemická asanace kůrovcového dříví-polesí Černíny
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 11.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Podmoky č. 11
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú.Černíny č.4
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Vlašim, l.ú. Zálesí
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Vlašim , l.ú. Javorník
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Sedlčany l.ú. Jankov - pálení klestu
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 41 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Vlašim chemická asanace dříví
nadlimitní Zadáno 30.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 32 - Těžba a přibližování dříví v okolí hradu Velešín
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revíry Holštejn, Senetářov a Kuničky
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 17.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 164 v kategorii 5 - LS Pelhřimov - DNS drcení klestu
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Šiberna - Táranka
nadlimitní Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Šiberna - Loreta
nadlimitní Zadáno 28.07.2020 10.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016