Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Dvůr Králové - revír Mostek
nadlimitní Zadáno 16.09.2020 30.09.2020 12:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Dvůr Králové - revír Pilníkov
nadlimitní Zadáno 16.09.2020 30.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 343 - Přeprava dříví - LHC Ronov nad Doubravou, LS Nasavrky
nadlimitní Zadáno 16.09.2020 30.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 38 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Hořice - revíry Maňovice, Velký Vřešťov, Bříšťany, Nechanice
nadlimitní Zadáno 16.09.2020 30.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 47 - 406 Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, revír 09 - Háje
nadlimitní Zadáno 16.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 2 - Prořezávky na polesí Moravský Krumlov
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 14 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Konopiště, polesí Šiberna, l.ú.Táranka
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 63 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Šiberna, l.ú. Táranka
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 70 – Práce a těžba motorovou pilou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek
nadlimitní Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 08:00
Křížový p., ř.km 0,600-0,765
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 30.09.2020 08:00
Oprava části komunikace v objektu Psáry (p.p.č. 380/9, k.ú. Libeř)
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Revír 9 Trnava
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 29.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 85 - LS Rumburk opatření PPK v CHKO Lužické hory
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 41 v kategorii 2 - Výroba dříví harvestorovou technologií, středisko Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 2 – Nákup odolných mobilních telefonů 2020
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 30.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016