Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Hořice - revíry Mlázovice a Kovač
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 36 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Hořice - revíry Pustá Proseč a Lázně Bělohrad
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 35 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Hořice - revír Kumburk
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 08:00
Červený potok - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 25.09.2020 10:00
Jičínka km 14,500-16,900 a LP Jičínky km 0,000 - 0,150
VZ malého rozsahu Zadávání 14.09.2020 25.09.2020 10:00
VN Černý rybník - sediment
VZ malého rozsahu Zadávání 14.09.2020 29.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 39 – Vypěstování krytokořenného sadebního materiálu JDO – LS Svitavy
VZ malého rozsahu Zadávání 14.09.2020 29.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Včelná / prořezávka 2
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 7 - Výroba dříví harvestorovou technologií na revírech Studený vrch a Všemily
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 11:00
Výzva k podání nabídek č. 34 v kategorii 22 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Rumburk - revíry Studený vrch a Všemily
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 11:00
Výzva k podání nabídek č. 55 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Vacíkov - vyvážení klestu s následným seštěpkováním 1
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 55 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Černíny č. 7
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 22.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 3 - DNS_obnova lesa revír Rožnov
nadlimitní Zadáno 11.09.2020 25.09.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 72 - Přibližování dříví traktorem - LZ Boubín / Prachatice / nahodilá+úmyslná těžba 1
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice/ nahodilá+úmyslná těžba 3
nadlimitní Zadáno 10.09.2020 21.09.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016