Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 181 v kategorii 5 - 561 LS Telč, Horky 2 - DNS úklid klestu na ploše shrnovačem a drtičem
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 15 v kategorii 20 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Jihlava - LS Pelhřimov, revír Svidník
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 20 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Sklené
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 183 v kategorii 5 - 563 LS Telč, DNS úklid klestu na ploše s následnou likvidací pálením
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 08:00
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 02.11.2020 25.01.2021 10:00
Sklad dřeva Valdorf
VZ malého rozsahu Zadávání 02.11.2020 13.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 20 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Sklené
nadlimitní Zadáno 02.11.2020
Výzva k podání nabídek č. 181 v kategorii 5 - 561 LS Telč, Horky 2 - DNS úklid klestu na ploše shrnovačem a drtičem
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 183 v kategorii 5 - 563 LS Telč, DNS úklid klestu na ploše s následnou likvidací pálením
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 13.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 61 - Výroba dříví na OM kombinací technologií, LS Pelhřimov, SÚJ Špičák III
nadlimitní Zadávání 02.11.2020
Výzva k podání nabídky č. 15 v kategorii 20 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Jihlava - LS Pelhřimov, revír Svidník
nadlimitní Zadávání 02.11.2020
Výzva k podání nabídek č. 89 v kategorii 12 - LS Ještěd příprava půdy s úklidem klestu revíry Sedlo a Novina
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 10.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídky č. 41 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Novina
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 10.11.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií – KŘ Frýdek – Místek, LS Frýdek – Místek, Řeka_NT_VIII
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 11.11.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií – KŘ Frýdek – Místek, Řeka_NT_VII
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 11.11.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016