Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 28 v kategorii 14 – Pěstební činnosti na LZ Konopiště - Vyklizování ploch po těžbě + drcení klestu - polesí Šiberna, Vlašim č. 2
nadlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 69 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Kladská (Kynžvart JMP2)
nadlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Černíny č.3
nadlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Černíny č.2
nadlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Černíny č.1
nadlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 08:00
Dodávky zemědělských plodin pro KŘ Choceň
VZ malého rozsahu Zadávání 21.05.2020
PD Hornoveský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 02.06.2020 09:00
Skladování, sušení kukuřice a pšenice 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2020 29.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 28 – výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská, polesí Chodský Újezd
nadlimitní Zadáno 20.05.2020 01.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 121 v kategorii 2 - Lesní správa Janovice - zalesňování R9 a R13
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 02.06.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 60 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Choceň, LS Dvůr Králové, LR Červený Kostelec
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 6 - Chemická asanace kůrovcového dříví na LS Dvůr Králové, revír Rožmitál
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 6 - Chemická asanace kůrovcového dříví na LS Dvůr Králové, revíry Ruprechtice a Hony
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 29.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 15 - Úklid klestu po nahodilé těžbě na LZ Boubín, polesí Český Krumlov 2
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 26.05.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, středisko Loučovice 5000
nadlimitní Zadáno 15.05.2020 25.05.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016