Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 15 - LZ Boubín / odkorňování nastojato 4
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 10.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 59 – Výroba dříví kombinací technologií – KŘ Frýdek – Místek, Řeka_NT_VI
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 11.11.2020 07:00
Výzva k podání nabídky č. 22 v kategorii 6 - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií, KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, revír Libocký Důl
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 7 v kategorii 47 - 406 Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, revír 04 - Přebuz
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 21 v kategorii 6 - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií, KŘ Karlovy Vary, LS Kraslice, revír Kynšperk a Hřebeny
nadlimitní Zadáno 30.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 66 - 510 Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Křivoklát
nadlimitní Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 45 v kategorii 11 - Pěstební činnost - Výsadba na LS Litvínov IV.
nadlimitní Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 74 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Komorní Hrádek 8
nadlimitní Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 87 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Křivoklát
nadlimitní Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 11 - Pěstební činnosti - na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 29.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 84 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – MÚ DB V. LS Litvínov 500m3
nadlimitní Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 83 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – MÚ DB IV. LS Litvínov 700m3
nadlimitní Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 86 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou – MÚ BK, LS Lužná
nadlimitní Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 82 v kategorii 25 - 210 Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Lužná III
nadlimitní Zadáno 28.10.2020 09.11.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 10 - 110 Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Žatec
nadlimitní Zadáno 27.10.2020 09.11.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016