Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mukovský potok, ř.km 1,415 - 1,964
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 18.12.2019 10:00
Valštejnka v km 2,260-4,000
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 17.12.2019 10:00
Vypracování PD na rekonstrukci mostu Červený most
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 19.12.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 57 v kategorii 4 - Provádění pěstební činnosti - drcení klestu - LHC Račice
nadlimitní Zadáno 04.12.2019 17.12.2019 08:00
BP Tlučeňský potok, ř. km 0,700 - 2,400
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 12.12.2019 10:00
Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost_revíry 4-9
nadlimitní Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost revír Zlín
nadlimitní Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 09:00
Nákup a dodání mobilních zařízení
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 07.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost revír Zlín
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 10.12.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 3 - DNS_Pěstební činnost_revíry 4-9
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 10.12.2019 10:00
Novoveský potok Nová Ves ř.km 2,150-3,230 - realizace stavebních prácí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 10.12.2019 10:00
Rozšíření aplikace PES3 o deníky, majetek a budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 05.12.2019 10:00
VN Pod Homolkami - PD,AD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 11.12.2019 09:00
Výzva k podání nabídky č. 195 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Česká Lípa
nadlimitní Zadáno 27.11.2019 03.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016