Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks odvozní soupravy pro LZ Boubín a LZ Kladská
nadlimitní Zadáno 17.09.2019 21.11.2019 10:00
Folknářský potok ř. km 0,990 - 1,520 vč. PP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 24.09.2019 10:00
VN Barborka - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 24.09.2019 08:00
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019
Podolský potok I.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 24.09.2019 10:00
Osvětová kampaň „NE po lese“
podlimitní Zadáno 10.09.2019 12.09.2019 11:30
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019
BP Dobranov - náhon a původní koryto
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 18.09.2019 10:00
Vlčí potok, Kryštofovo údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 18.09.2019 08:00
Dodávka zemědělských plodin pro LS Klášterec
VZ malého rozsahu Zadávání 05.09.2019
Dodávka zemědělských plodin pro LS Litoměřice
VZ malého rozsahu Zadávání 05.09.2019
Dodávka zemědělských plodin pro LS Žatec
VZ malého rozsahu Zadávání 05.09.2019
Jezuitská - oprava zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 18.09.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016