Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PŠ 05/2019 - LHC Brumov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 17.09.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 153 - odvoz dříví na LS Ruda nad Moravou
nadlimitní Zadáno 04.09.2019 16.09.2019 07:00
Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Rumburk revír Tanečnice - Rozhledna (MTR k 099/2018/218)
nadlimitní Zadávání 04.09.2019 10.09.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 3 - DNS Rožnov klest_3
nadlimitní Zadávání 02.09.2019 12.09.2019 10:00
Expertní poradenství v informatice pro přípravu zadávacích podmínek k zajištění obnovy informačních systémů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 09.09.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 3 - Vyklizování ploch po těžbě jinak na LHC Luhačovice
nadlimitní Zadávání 30.08.2019 09.09.2019 10:00
Rybník Hartenberg
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 12.09.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 17 - Dodávky osiv pro LZ Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 09.09.2019 09:00
Chata Podbělka - opravy na objektu
VZ malého rozsahu Zadávání 28.08.2019 09.09.2019 10:00
Velký Radní a Malý Radní rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 09.09.2019 10:00
VN U Váhy I, U Váhy II a U Váhy III, ř.km 0,100 - 0,770
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 09.09.2019 10:00
PD Revitalizace Bučnice vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 09.09.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 3 - DNS Mořkov_příprava půdy
nadlimitní Zadávání 26.08.2019 05.09.2019 10:00
Lomná I.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 25.09.2019 10:00
PD VN U školky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 09.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016