Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rybníky Kachní, Pustý a Malý Pustý
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 04.09.2019 10:00
PD RVT Chvalečský potok - Chvaleč vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 04.09.2019 09:00
Velkochov bažantů Zájezek (s.p.č. 214, k.ú. Chlístov u Benešova) - Výměna střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2019 03.09.2019 10:00
Černý potok v Kašavě km 0,000 - 1,300 III.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 03.09.2019 10:00
ZP Rokytenka PŠ v řkm. 1,5-1,6 II. (Rokytnice, sídliště)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 02.09.2019 14:00
Dodávka vibrační třídičky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2019 03.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 290 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM dříví harvestorovou technologií na revíru Lukov
nadlimitní Zadávání 19.08.2019
Bečovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 02.09.2019 11:00
HB Bočský potok a Potok Bočský
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 28.08.2019 10:00
Lesní cesta Společná
podlimitní Zadáno 15.08.2019 04.09.2019 10:00
BP Černý potok ř. km 0,000 – 1,700
podlimitní Zadáno 13.08.2019 02.09.2019 10:00
Klub nového lesa (včetně mobilní aplikace pro veřejnost)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 22.08.2019 10:00
LC Vandrovnice I -realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 26.08.2019 11:00
Kocbeřský potok Choustníkovo Hradiště rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 23.08.2019 11:00
VN Lipinka PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 19.08.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016