Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LBP Berounky v km 99,500, ř.km 1,285-1,390
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2020 11.06.2020 10:00
LC Kňafák - Palouček
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2020 08.06.2020 10:00
Potok Čepinský – přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 28.05.2020 11.06.2020 10:00
LC Starohuťská
VZ malého rozsahu Zadávání 26.05.2020 08.06.2020 10:00
Obnova RN Ortel
VZ malého rozsahu Zadávání 25.05.2020 08.06.2020 10:00
Stavební úpravy polesí Lovčice
VZ malého rozsahu Zadávání 25.05.2020 05.06.2020 10:00
Turistický chodník PR Černá hora
podlimitní Zadávání 25.05.2020 12.06.2020 10:00
Javornický potok v km 10,300 – 10,500 a 11,050 - 11,100
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 03.06.2020 10:00
Oborní plot Žehrov 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 08.06.2020 10:00
Oplocení semenného sadu
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 03.06.2020 10:00
Oprava 2 LC LS Přeštice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 04.06.2020 10:00
SV U Ptačího mlýna
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 05.06.2020 10:00
LC Loucká - Most č. 2
VZ malého rozsahu Zadávání 21.05.2020 05.06.2020 10:00
PD Hornoveský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 21.05.2020 02.06.2020 09:00
Přeprava dříví po železnici (DNS)
nadlimitní Zadávání 13.05.2020 22.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››