Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mezinský potok v km 0,000-1,590
podlimitní Zadávání 11.12.2019 23.01.2020 10:00
Opevnění toku Světlá - odstranění pokácených stromů
VZ malého rozsahu Zadávání 11.12.2019 02.01.2020 10:00
Dodávky zakrývacích textilií (rámcová dohoda)
podlimitní Zadávání 10.12.2019 06.01.2020 10:00
Nákup aplikace pro vedení průběžné evidence odpadů
VZ malého rozsahu Zadávání 09.12.2019 18.12.2019 09:00
Bílá voda
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2019 19.12.2019 10:00
Mukovský potok, ř.km 1,415 - 1,964
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2019 18.12.2019 10:00
Valštejnka v km 2,260-4,000
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2019 17.12.2019 10:00
Maděrka ř.km 0,330 -0,430 rek.
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2019 17.12.2019 10:00
Revitalizace Raduňka km 6,80 -7,20
VZ malého rozsahu Zadávání 03.12.2019 16.12.2019 10:00
Strž Velký Ořechov km 0,000-0,600
VZ malého rozsahu Zadávání 02.12.2019 23.12.2019 10:00
Nákup a dodání mobilních zařízení
nadlimitní Zadávání 29.11.2019 03.01.2020 10:00
Obnova lesních porostů po kalamitách na LHC Strážnice
nadlimitní Zadávání 26.11.2019 30.12.2019 10:00
Projekt premeny PND 2020 - 2022 na LHC Frýdlant
nadlimitní Zadávání 26.11.2019 30.12.2019 10:00
Projekt přeměny PND na LHC Ještěd
nadlimitní Zadávání 26.11.2019 30.12.2019 10:00
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - III
nadlimitní Zadávání 20.11.2019 07.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››