Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Desná - Poříčí ř.km 21,270-21,330
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 17.08.2020 10:00
Dodávka nábytku LS Horní Blatná
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 17.08.2020 10:00
LC Tanvaldský Špičák
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 19.08.2020 10:00
Libchyňský potok-přehrážka ř.km 1,135 rek.
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 17.08.2020 10:00
Petráčovský potok - nánosy
VZ malého rozsahu Zadávání 05.08.2020 17.08.2020 10:00
Obnova dřevin přirozené druhové skladby na revíru Vracov v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadávání 03.08.2020 14.08.2020 10:00
Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
nadlimitní Zadávání 03.08.2020 03.09.2020 10:00
Rekonstrukce mostu na LC Havlíčkova - LS Svitavy
VZ malého rozsahu Zadávání 27.07.2020 10.08.2020 10:00
VN Modrý rybník
VZ malého rozsahu Zadávání 27.07.2020 07.08.2020 10:00
Prštenský potok km 0,620-1,300
podlimitní Zadávání 17.07.2020 19.08.2020 10:00
Dodávka odvozních souprav pro LZ Konopiště
nadlimitní Zadávání 10.07.2020 11.08.2020 10:00
Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky
nadlimitní Zadávání 09.07.2020 14.09.2020 18:00
Hlásnice
podlimitní Zadávání 08.07.2020 10.08.2020 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda
nadlimitní Zadávání 01.07.2020 17.09.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016