Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kovalovický potok v km 3,400-4,300 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 30.03.2020 15.04.2020 08:00
Oprava mostu Modříč
VZ malého rozsahu Zadávání 26.03.2020 09.04.2020 10:00
Říčky Staré Hamry a Vilčok
VZ malého rozsahu Zadávání 26.03.2020 09.04.2020 10:00
Čištění příkopů LHC Brumov 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Čištění příkopů LHC Luhačovice 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2020 08.04.2020 10:00
Drmalský potok , ř.km 0,720 - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2020 07.04.2020 10:00
LC Písková - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Markoušovický potok Velké Svatoňovice
VZ malého rozsahu Zadávání 25.03.2020 06.04.2020 10:00
Kanalizační a vodovodní přípojka LS Lužná
VZ malého rozsahu Zadávání 24.03.2020 06.04.2020 10:00
Rekultivace Halda Eva
VZ malého rozsahu Zadávání 24.03.2020 06.04.2020 10:00
Obnova RN Ortel
VZ malého rozsahu Zadávání 19.03.2020 07.04.2020 10:00
Dodávky bažantí zvěře (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 16.03.2020 15.04.2020 09:00
Řízení přístupů do sítě LČR
nadlimitní Zadávání 09.03.2020 14.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016