Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bečovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 02.09.2019 11:00
Chata Furmanka
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 30.08.2019 11:00
Kosení v rajonu 707
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 29.08.2019 10:00
Oplocení ochr. zařízení Obora
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 30.08.2019 10:00
Lesní cesta Společná
podlimitní Zadávání VZ 15.08.2019 04.09.2019 10:00
Hrutovský potok
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.08.2019 28.08.2019 11:00
LC Stará jáma I.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.08.2019 27.08.2019 11:00
BP Černý potok ř. km 0,000 – 1,700
podlimitní Zadávání VZ 13.08.2019 02.09.2019 10:00
LC Vandrovnice I -realizace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.08.2019 26.08.2019 11:00
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - II
nadlimitní Zadávání VZ 13.08.2019 13.09.2019 10:00
Rekonstrukce lesní cesty Hradiště
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.08.2019 20.08.2019 10:00
Hrubá Skála - PANENSKÁ - řešení odtokových poměrů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.08.2019 20.08.2019 11:00
Kocbeřský potok Choustníkovo Hradiště rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.08.2019 23.08.2019 11:00
Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management Alvao
nadlimitní Zadávání VZ 31.07.2019 02.09.2019 10:00
Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun
podlimitní Zadávání VZ 19.07.2019 19.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››