Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Lubě, km 13,450-14,300
VZ malého rozsahu Zadávání 17.01.2020 27.01.2020 08:00
Maděrka ř.km 0,330 -0,430 rek.
VZ malého rozsahu Zadávání 17.01.2020 29.01.2020 10:00
Velenický potok, ř.km 0,035 - 0,770
VZ malého rozsahu Zadávání 17.01.2020 29.01.2020 10:00
Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 16.01.2020 19.02.2020 10:00
Drahtinka - Hlinsko ř.km 0,000-0,208 rek.+OaÚ
podlimitní Zadávání 16.01.2020 17.02.2020 10:00
Projekt přeměny PND na LHC Ještěd II.
VZ malého rozsahu Zadávání 16.01.2020 28.01.2020 10:00
BP Kobylí potok v km 0,000-9,370 s přítoky
VZ malého rozsahu Zadávání 15.01.2020 27.01.2020 09:00
VN Kobylský
VZ malého rozsahu Zadávání 15.01.2020 27.01.2020 10:00
Papákův potok km 0,400 - 1,230 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadávání 14.01.2020 28.01.2020 09:00
O.B. Janov 269
VZ malého rozsahu Zadávání 10.01.2020 22.01.2020 10:00
Oprava LC K Hubertské louce
VZ malého rozsahu Zadávání 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Klevetovský potok v Klevetově
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2020 21.01.2020 10:00
LP Lažánky - Milonice
VZ malého rozsahu Zadávání 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Mlýnský potok s přítokem
VZ malého rozsahu Zadávání 08.01.2020 20.01.2020 10:00
Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem
VZ malého rozsahu Zadávání 08.01.2020 20.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››