Profil zadavatele: Lesy České republiky, s.p.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Výsadby 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.10.2019 06.11.2019 09:00
BP Libochůvka v km 6,000 – 7,480, kácení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.10.2019 30.10.2019 08:00
BP Lysický – Lysice, Bořitov
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.10.2019 30.10.2019 08:00
BP Heřmanický potok, ř. km 3,3 - 4,2 a PP Heřmanického potoka, ř. km 0,0 - 2,6
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.10.2019 31.10.2019 10:00
Horní Přehrada a Horní Švýcarský rybník
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.10.2019 31.10.2019 10:00
Polomina ř. km 2,550 - 5,006
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.10.2019 29.10.2019 10:00
Lužnice, ř.km 0,098 - 0,164
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.10.2019 30.10.2019 10:00
Dodávka 2 ks harvestorového uzlu (LZ Boubín a LZ Konopiště)
nadlimitní Zadávání VZ 11.10.2019 12.11.2019 10:00
Dodávka 1 ks podvalníku na přepravu těžkých lesních strojů pro LZ Konopiště
nadlimitní Zadávání VZ 08.10.2019 12.11.2019 10:00
Dodávka odvozní soupravy pro LZ Konopiště
nadlimitní Zadávání VZ 08.10.2019 13.11.2019 10:00
Rusava km 26,317 - 28,525
podlimitní Zadávání VZ 07.10.2019 11.11.2019 10:00
Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání VZ 26.09.2019 15.11.2019 11:00
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2020+
nadlimitní Zadávání VZ 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020+
nadlimitní Zadávání VZ 23.09.2019 30.10.2019 10:00
Pěstební činnosti 2020+
nadlimitní Zadávání VZ 23.09.2019 30.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››