Test nastavení prohlížeče a systému

Elektronický nástroj E-ZAK je webová aplikace, která je provozována na vzdáleném serveru a uživatelé ji ovládají pomocí internetového prohlížeče jako běžné webové stránky. Nicméně některé úkony vyžadují např. aktivní cookies a javascript, případně i povolení javy a appletů aj. Níže uvedené testy vám pomohou ověřit správnost a funkčnost nastavení vašeho prohlížeče a systému ještě před tím, než budete muset tyto úkony provádět v rámci konkrétních veřejných zakázek.

Kdy je vhodné testy provést:
  • jste zde poprvé
  • od posledního testu došlo ke změně na vašem počítači (jeho výměna, přeinstalace, aktualizace, jiný prohlížeč, jiný elektronický podpis)
  • chystáte se podat nabídku nebo se účasnit elektronické aukce – jelikož jde o časově vymezené úkony, je vždy lepší být předem co nejlépe připraven

1. test prostředí
spustit

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK. Jeho úspěšné absolvování však ještě nezaručuje bezproblémovou práci s elektronickými nabídkami, proto vám bude následně nabídnut i druhý test odeslání elektronické nabídky.

Obsah testu prostředí:
  • javascript
  • operační systém
  • internetový prohlížeč
  • cookies
  • java - dle typu a verze prohlížeče

Jestliže bude u některé z těchto komponent zjištěna neshoda vůči minimálním požadavkům, zobrazí se postup, jak tuto situaci napravit.

2. test odeslání nabídky
spustit

Podmínky úspěšného průběhu:
  • úspěšně absolvovaný první test prostředí
  • platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, tzv. uznávaný elektronický podpis (v ČR ho vydávají např. eIdentity, PostSignum QCA a První certifikační autorita - I.CA, aktuální seznam naleznete na stránkách MV ČR; jsou akceptovány i certifikáty zahraničních autorit dle seznamu TSL)

Součástí testovací stránky je šifrovací a podepisovací komponenta (java applety nebo javascript dle typu a verze prohlížeče), která vaši nabídku zašifruje již v prohlížeči, tudíž na server bude odeslána pouze ve své zašifrované podobě, aby nebylo možné předčasně zobrazit její obsah. Pokud budete vyzváni k povolení spuštění běhového prostředí Javy (dle typu a verze prohlížeče), je nezbytně nutné, abyste ho povolili a následně též povolili spuštění šifrovacího appletu Cipher a podepisovacího appletu Signer, jinak nebude možné obsah nabídky zašifrovat a odeslat. K povolení spuštění javy či appletu budete vyzváni v dialogovém okně prohlížeče nebo zobrazením žlutého pruhu nad stránkou v prohlížeči – čtěte pozorně zobrazené instrukce a odpovídajícím způsobem udělte souhlas k jeho spuštění.
Podrobnosti naleznete též v uživatelské příručce (pdf, 2.72 MB) v kapitole věnované elektronickým nabídkám.